Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Vårt samfunnsansvar

Vi er opptatt av, og bevisst på vårt samfunnsansvar. Dette kommer til uttrykk på flere måter; gjennom deltakelse i spesielle prosjekter, sponsing av lag og foreninger samt støtte til samfunnsnyttige formål. Målet med samfunnsengasjementet er å skape attraktive nærmiljø for våre kunder, for å rekruttere og beholde arbeidskraft og generelt utvikle et godt samfunn å bo i.


Vårt samfunnsbidrag med våre 206 ansatte for 2016 var 354 708 000 kroner som fordeles tilbake til lokalsamfunnet.


ImageVårt skatte- og avgiftsbidrag var

kr. 85 505 523

og det tilsvarer finansiering av fellesskapet med 


Image