Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

El-sertifikaterNy produksjon fra vindkraft, solkraft og vannkraft er de som mottar elsertifikater, som vi som kunder kjøper.


Elsertifikater

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder.
Elsertifikatene vil medføre en økning av kraftprisen ut til kundene.
Staten har pålagt strømleverandørene til å kjøpe sertifikater til sine strømkunder tilsvarerende en viss prosentandel av forbruket.
Denne prosentandelen utgjør 4,9 % for 2013. Denne vil stige til 19,7 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035.

Les mer om elsertifikater på hjemmesidene til Norges Vassdrag og Energidirektorat.