Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Leveringsvilkår for våre avtalerVilkår Boligstrøm


Spesielle vilkår - gjelder foran Standard leveringsvilkår. 
Kraftpris beregnes hver måned på etterskudd ut fra reelt innkjøp inklusive leverandørens påslag. 
Prisen er inkludert lovpålagte EL-sertifikater.
Boligstrøm har ingen bindingstid.
 
Byttegaranti – dersom du er misfornøyd med prisen på Boligstrøm kan du bytte til Innkjøpspris med tilbakevirkende kraft fra den datoen du klager og til siste utstedte faktura.
Prisen er inkludert Elsertifikater som BE Kraftsalg As er pålagt å handle på vegne av kunden.
Dersom Boligstrøm sies opp før månedsprisen er beregnet, avregnes kunden etter en beregnet månedspris for Boligstrøm.
Nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg til kraftpris.
 
Avtalen er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ved flytting innenfor Nordlandsnett's forsyningsområde kan avtalen overføres
til ny anleggsadresse. Kunden plikter å gi beskjed om dette ved nybestilling. Ved flytting utenfor Nordlandsnett’s leveringsområde
opphører avtalen automatisk. Anlegget faktureres månedlig etter avlest faktisk forbruk.
 
Levert kraft faktureres felles med nettleie, i henhold til faktureringsrutiner hos Bodø Energi AS.
Ved papirfaktura tilkommer det et miljøgebyr på kroner 39.-
Kontrakten er løpende inntil oppsigelse gitt til Bodø Energi Kraftsalg.
 Vilkår Innkjøpspris


Spesielle vilkår Innkjøpspris med e-faktura - gjelder foran Standard leveringsvilkår.
Kraftpris er vår innkjøpspris basert på de til enhver tid gjeldende priser på kraftbørsen Nord Pool ASA.
I tillegg kommer det et fastbeløp på p.t. kr.29,-  pr.måned,  samt et variabelt påslag til dekning av lovpålagte EL-sertifikater som BE Kraftsalg As er pålagt å handle på vegne av kunden.
 
Påslaget kan endres med 2 ukers varsel og bekjentgjøres på www.bodoenergi.no.
Ved papirfaktura tilkommer det et miljøgebyr på kroner 39.-
Dersom avtalen sies opp midt i en avlesningsperiode, avregnes kunden etter en beregnet innkjøpspris i perioden.
Nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg til kraftpris.
Avtalen er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ved flytting innenfor Nordlandsnett's forsyningsområde kan avtalen overføres
til ny anleggsadresse.
 
Kunden plikter å gi beskjed om dette ved nybestilling. Ved flytting utenfor Nordlandsnett’s leveringsområde
opphører avtalen automatisk.
Anlegget faktureres månedlig etter avlest faktisk forbruk.
 
Levert kraft faktureres felles med nettleie, i henhold til faktureringsrutiner hos Bodø Energi AS.
Kontrakten er løpende inntil oppsigelse gitt til Bodø Energi Kraftsalg.
 


Vilkår Fastpris


Spesielle vilkår Fastpris - gjelder foran Standard leveringsvilkår.

Prisen er inkludert lovpålagte EL-sertifikater.

Avtalen kan ikke sies opp i kontraktsperioden. Avtalen opphører uten oppsigelse ved kontraktsperiodens utløp.  
Dersom ingen ny avtale inngås, går kunden tilbake til tidligere avtale. 
 
Avtalen er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ved flytting innenfor Nordlandsnett’s leveringsområde overføres avtalen til nytt anlegg.
Kunden plikter å gi beskjed om dette ved nybestilling. Ved flytting utenfor Nordlandsnett’s leveringsområde opphører avtalen automatisk.
Levert kraft faktureres felles med nettleie, i henhold til faktureringsrutiner hos Bodø Energi AS.
 
Prisen er inkludert Elsertifikater som BE Kraftsalg As er pålagt å handle på vegne av kunden.
Ved papirfaktura tilkommer det et miljøgebyr på kroner 39.-
Nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg til strømprisen.Vilkår Hyttestrøm

Spesielle vilkår - gjelder foran Standard leveringsvilkår.

Kraftpris beregnes hver måned på etterskudd ut fra reelt innkjøp inklusive leverandørens påslag. 

Prisen er inkludert lovpålagte EL-sertifikater.
Hyttestrøm har ingen bindingstid.
 
Prisen er inkludert Elsertifikater som BE Kraftsalg As er pålagt å handle på vegne av kunden.
Dersom Hyttestrøm sies opp før månedsprisen er beregnet, avregnes kunden etter en beregnet månedspris for Hyttestrøm.
Nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg til kraftpris.
Avtalen er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ved flytting innenfor Nordlandsnett's forsyningsområde kan avtalen overføres
til ny anleggsadresse. Kunden plikter å gi beskjed om dette ved nybestilling.
Ved flytting utenfor Nordlandsnett’s leveringsområde opphører avtalen automatisk.

Anlegget faktureres etter avlest faktisk forbruk.
Levert kraft faktureres felles med nettleie, i henhold til faktureringsrutiner hos Bodø Energi AS.
Ved papirfaktura tilkommer det et miljøgebyr på kroner 39.-
Kontrakten er løpende inntil oppsigelse gitt til Bodø Energi Kraftsalg.

 Byggestrøm

Spesielle vilkår Byggestrøm - gjelder foran Standard leveringsvilkår.
Kraftpris beregnes hver måned på etterskudd ut fra reelt innkjøp inklusive leverandørens påslag. P.t. 4 øre/kWh.
Prisen er inkludert lovpålagte EL-sertifikater.

Påslaget kan endres med 2 ukers varsel og bekjentgjøres på www.bodoenergi.no.
Dersom Byggestrøm sies opp før månedsprisen er beregnet, avregnes kunden etter en beregnet månedspris for Byggestrøm.
Nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg til kraftpris.
Avtalen er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ved flytting innenfor Nordlandsnett's forsyningsområde kan avtalen overføres
til ny anleggsadresse. Kunden plikter å gi beskjed om dette ved nybestilling.

Ved flytting utenfor Nordlandsnett’s leveringsområde opphører avtalen automatisk.
Anlegget faktureres etter avlest faktisk forbruk.
Levert kraft faktureres felles med nettleie, i henhold til faktureringsrutiner hos Bodø Energi AS.
Ved papirfaktura tilkommer det et miljøgebyr på kroner 39.-
Kontrakten er løpende inntil oppsigelse gitt til Bodø Energi Kraftsalg.Standard vilkår 

Avtalen er utarbeidet av EnergiNorge i samarbeid med Forbrukerombudet. 
Avtalen regulerer forbrukeres rettigheter og plikter for levering av kraft og nettleie.

Standardavtale Kraftlevering EnergiNorge.pdf (763 kB)