Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Strømnettet


Nettleie
Nettleie sørger for at strømnettet fungerer ved at nettselskapene driver, vedlikeholder og bygger ut strømnettet.
Av nøytralitetshensyn ligger informasjon om nettleie, strømbrudd, bytte av strømmåler, elsikkerhet og lignende, på nettsidene til Nordlandsnett. 
Se Nordlandsnett sin webside for mer info
 
 
Feil
Planlagte strømutkoblinger
Opplever du at strømmen blir borte kan det være at dette er en planlagt strømutkoblig eller et uforusett strømbrudd.
Se Nordlandsnett sin webside for mer info
 
Feilmelding - strømbrudd
Ved strømbrudd ring Nordlandsnett 75 53 20 00
Åpningstid 24 timer i døgnet - året rundt 
Feilmelding for gjelderfor kommunene Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna. 
Se Nordlandsnett sin webside for mer info
 
Meld Gatelysfeil
Feil på gatelys i Bodø kommune meldes til Frost Kraftentreprenør.
Se Frost Kraftentreprenør sin webside for mer info
 
Meld jordfeil
Har du opplevd å få støt ved kontakt med elektrisk anlegg/utstyr, så er dette et tegn på jordfeil. Kontakt elektriker så fort som mulig. 
Kontakt lege dersom støtet oppleves som alvorlig.
Se Nordlandsnett sin webside for mer info
 
 
Meldinger - skjema
 
Bygge eller Grave
Skal du bygge nytt og trenger strøm til hytte eller hus, skal du renovere eller bygge om på det elektriske anlegget ditt er det en del ting du bør tenke på før du setter i gang. Strømkabler/linjer kan være livsfarlig. Ta derfor kontakt med Nordlandsnett for å unngå problemer.
Se Nordlandsnett sin webside for mer info
 
Graving nær ved kabelanlegg - nærgraving.
Skal du grave i et område der det er kabler, skal det innhentes gravetillatelse fra kommunen du graver i.
Det skal alltid foreligge gyldig gravemelding.
Ved arbeid næremere enn en meter til begge sider i kabelens lengderetning fra påvisningsmerker i trase, skal kabelen avdekkes før gravearbeidet kan fortsette.
Se Nordlandsnett sin webside for mer info
 
Anleggsbidrag
Ved tilknytning av nye kunder til nettet, eller forsterkning av nettet til eksisterende kunder, har nettselskapet anledning til å kreve et anleggsbidrag hos de kundene som utløser nyanlegget/forsterkningen.
Se Nordlandsnett sin webside for mer info
 
Riving
Det er viktig å ta kontakt i god tid før riving er aktuelt, særlig ved større rivnings arbeider.
Se Nordlandsnett sin webside for mer info
 
EL bil
Elbilen mange fordeler, men lading kan by på utfordringer.
Se Nordlandsnett sin webside for mer info