Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Hva er en plusskunde?Image#bodøenergi


En plusskunde er en strømkunde som produserer strøm til eget forbruk, for eksempel gjennom solcellepanel, og som i tillegg vil kunne selge overskuddsstrømmen til en kraftleverandør. I det norske strømmarkedet er det per juni 2017 omlag 500 privatkunder som produserer sin egen strøm.

 Hvordan blir du plusskunde?

Norges Vassdrag og Energidirektorat definerer en plusskunde som:
 

 

«Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.»

 

 

Norges Vassdrag- og Energidirektorat legger altså en begrensing som tilsier at innmatet effekt ikke kan overstige 100 kW. Dette er likevel ganske mye og innebærer at du har om lag 650 kvadratmeter med solpanel på taket ditt.
 

 

Vil du bli plusskunde tar du kontakt med din lokale nettleverandør for å få informasjon om de kravene som gjelder for å kunne koble seg på deres nettverk. For kunder i Bodø vil nettleverandør være Nordlandsnett AS. I tillegg må plusskunden etablere en kjøpsavtale med kraftleverandør som ønsker å kjøpe kraften fra kunden når anlegget produserer mer enn forbruket.

 

Som plusskunde må du ha en automatisk strømmåler, denne er nødvendig for å kunne måle hvor mye kunden selger ut til kraftleverandør. Innen 1.januar 2019 vil alle husstander i Norge ha installert en slik måler.


Ta kontakt med oss for å høre hvordan du kan bli plusskunde hos Bodø Energi. Overskuddskraften må selges til en kraftleverandør – videresalg til andre sluttkunder eller et engrosmarked er ikke tillatt.

 Tilskudd

 

Kunden må selv kjøpe produksjonsenheten og dekke kostnadene for å sikre at installasjonen er gjort på riktig måte. Enova, som jobber for omstillingen til et lavutslippssamfunn, har støtteordninger for dem som ønsker å produsere egen strøm.


I denne artikkelen kan du lese om vår første pluss-kunde, Tom-Rune Borgan.

 Andre aktuelle kilder

Norges Vassdrag- og Energidirektorat

Enova

Norsk Solenergiforening

Teknisk Ukeblad – temasider om kraft